WARUNKI OGÓLNE

KONTAKT:

Exsud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Wodna 20a. 64-965 Okonek
NIP: 767-15-14-161
REGON: 570882091
KRS: 0000162473

e-mail: info@exsud.com 

I. WARUNKI OGÓLNE

Sklep internetowy www.creative.exsud.com prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową obuwia za pośrednictwem sieci Internet.

Informacje znajdujące się na stronach sklepu www.creative.exsud.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu, na warunkach podanych w opisie produktu.

Nabywcą nie może być osoba nie mająca zdolności do czynności prawnych, zgodnie z art. 12 Kodeksu cywilnego oraz osoba mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w myśl art.15 Kodeksu cywilnego.

Ceny produktów widoczne na stronach www.creative.exsud.com są cenami brutto i zawierają podatek VAT, wyrażone są w złotych polskich i w euro, nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie w opisie każdego przedmiotu. Cena w euro jest wyliczona na podstawie dziennego kursu średniego waluty ogłaszanego przez NBP i jest zmienna w zależności od wysokości kursu średniego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, jak również  przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach sklepu i wprowadzania w nich zmian.

W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączona jest faktura VAT, stanowiąca dowód zakupu.

Fakturę VAT należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów bądź reklamacji. Jest ona dowodem zakupu i jedyną podstawą zwrotu i reklamacji.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.creative.exsud.com jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

II. WARUNKI ZAMÓWIENIA

W celu dokonania zakupu konieczna jest rejestracja poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, login i hasło.

Zamówienia w sklepie internetowym można składać wypełniając formularze zamówienia dostępne na stronach sklepu.

Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z podaniem przez kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych.

Klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub anulować złożone zamówienie droga elektroniczną, pisząc na adres: info@exsud.com wyłącznie do momentu wpłaty podanej w zamówieniu kwoty pieniędzy.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia z podaniem przyczyny, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty. W przypadku odmowy realizacji zamówienia po dokonaniu wpłaty przez klienta, sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych pieniędzy, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia wpłaty.

Formy płatności w sklepie internetowym www.creative.exsud.com:

Przelew na konta bankowe o numerach: 

PLN 67109017110000 000101870018
EUR PL29109017110000000101870120
SWIFT:WBKPPLPPXXX

Rozliczenia transakcji w serwisie Paypal. 

Nie istnieje możliwość płatności kartą.

Nie akceptujemy czeków.

Termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku nieotrzymania wpłaty w tym terminie transakcja jest anulowana, a przedmiot wystawiany jest ponownie na sprzedaż. 

III. TRANSPORT

Przesyłki zawierające modele standardowe wysyłane są maksymalnie do 5 dni roboczych od otrzymania wpłaty. O wysłaniu paczki klient informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zamówienia na modele specjalne, których wygląd określany jest indywidualnie przez klienta, realizowane są w terminie 3 tygodni od momentu otrzymania wpłaty przez sprzedającego.

Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy Pocztex.

Paczki nadawane są po uprzedniej zapłacie za zamówienie. www.creative.exsud.com nie wysyła przesyłek płatnych przy odbiorze.

Koszt dostawy to: 

bezpłatny na terenie Europy 

40  € – za przesyłki poza terenem Europy i może ulec zwiększeniu w zależności od strefy cenowej, w której znajduje się kraj, do którego przesyłka będzie wysłana. 

Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy. Nie ma możliwości zmiany adresu doręczenia przesyłki po jej nadaniu.

Opis sposobu doręczenia przesyłek oraz cennik przesyłek do poszczególnych krajów znajdują się w zakładce Szczegółowe warunki dostawy na stronie sklepu.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie dłuższego terminu dostawy sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia.

W przypadku nieodebrania paczki przez klienta i zwrotu przesyłki do nadawcy klient zostaje obciążony kosztami zwrotu paczki do nadawcy oraz ponownego jej nadania, jeśli wyrazi wolę jej odebrania.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych i innych zastrzeżeń opisanych powyżej rozpatrywane będą tylko na podstawie pisemnego protokołu sporządzonego w momencie odbioru przesyłki i potwierdzonego podpisem przedstawiciela firmy kurierskiej. Dokument powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ( z datą i godziną odbioru, spisanymi ewentualnymi zniszczeniami), z których jeden pozostaje u odbiorcy przesyłki.

Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, a nie został spisany protokół szkody w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani na żadne inne.

IV. WARUNKI ZWROTU, WYMIANY I REKLAMACJI

Obuwie sprzedawane za pośrednictwem sklepu www.creative.exsud.com podlega 12 miesięcznej gwarancji.

Warunkiem przyjęcia zwrotu, reklamacji bądź wymiany obuwia jest posiadanie przez klienta dowodu sprzedaży.

Klient ma prawo zwrócić zakupiony w sklepie www.creative.exsud.com towar w ciągu 14 dni od jego otrzymania na zasadach opisanych w ustawie z 2 III 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.)

W przypadku zamówienia nieodpowiedniego rozmiaru klient ma możliwość wymiany zakupionego obuwia na inny rozmiar w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. 

Wymiana następuje w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki zwrotnej, w zależności od dostępności danego towaru. W przypadku braku określonego artykułu sprzedający gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.

W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem zastosowanie ma procedura reklamacji.

Reklamacje obuwia rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VII 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania reklamacyjnego w ciągu 14 dni. Reklamacja może być wysłana za pomocą poczty elektronicznej, na adres: ,bądź listem poleconym do siedziby sprzedającego: Exsud Sp. z o.o., ul. Wodna 20a, 64-965 Okonek, Polska.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe sprzedawca zwróci wszelkie poniesione przez klienta koszty transakcji lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Zwrot wpłaty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni.

Koszt odesłania towaru ponosi kupujący.

Obuwie w transporcie powinno być odpowiednio zapakowane oraz zabezpieczone. 

Procedura wymiany i zwrotu dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów użytkowania i pozostaje w oryginalnym i dobrze zabezpieczonym opakowaniu.

Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany i zwrotu. Odmowa przyjęcia zwrotu bądź reklamacji przez sprzedającego skutkować będzie odesłaniem przesyłki na koszt klienta bez prawa powoływania się na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi i gwarancji.

Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

Reklamacji nie podlega:

- obuwie z wadami jawnymi, widocznymi w momencie zakupu, o których Klient wiedział lub oceniając rozsądnie powinien był wiedzieć (art. 7 ustawy z dnia 27.VII.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

- obuwie, które zostało zniszczone lub uszkodzone w następstwie użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem lub niewłaściwej konserwacji,

- obuwie, którego naprawa lub inna ingerencja została przeprowadzona przez użytkownika bądź inną firmę niż producent,

- obuwie posiadające uszkodzenia mechaniczne (okuć, gum, otarcia, zadrapania, itp.),

- farbowanie podszewek naturalnych (pod wpływem potu lub innego zawilgocenia), 

- niewłaściwe dopasowanie obuwia do tęgości i rozmiaru stóp i wyniku tego przetarcie zapiętków, 

- wygoda obuwia, 

- naturalne zużycie obuwia, podeszew oraz fleków, 

- przemakanie obuwia, zagięcia powstałe w trakcie użytkowania, 

- różnica w kolorze i strukturze skóry- obuwie wykonywane ze skóry naturalnej, a ta jak każdy materiał naturalny może nie zachowywać identycznego koloru oraz struktury na całej powierzchni. 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Składając zamówienie klient wyrażacie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Exsud Sp.z o. o., ul. Wodna 20a, 64-965 Okonek.

Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.creative.exsud.com i nie będą udostępniane innym podmiotom.

Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

Powierzone dane osobowe są przechowywane zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak: 

Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)

Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sprzedającego.

VII. PRAWA AUTORSKIE 

Wykorzystywanie treści i zdjęć dostępnych na stronie www.creative.exsud.com w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, a sprawca ponosi odpowiedzialność karną regulowaną przepisami: art. 115 – 123 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)